Asthenopie

Asthenopie is in de optometrie een verzamelnaam voor allerlei oogklachten die wordt veroorzaakt door inspanningen van de ogen. Deze klachten kunnen erg irritant en vermoeiend zijn. Vaak klagen mensen over zware ogen, pijn in en rond de ogen, vage hoofdpijn, wazig zien, onrustig beeld en dansende letters.

Deze klachten beginnen meestal in het begin van de dag. En worden gedurende de dag erger. Bij mensen die veel moeten lezen en veel computerwerk verrichten komt asthenopie vaker voor. Vaak wanneer er geen inspannende dingen gedaan worden, bijvoorbeeld in het weekend wanneer er niet gewerkt wordt, kunnen de klachten verdwenen zijn.

optometrie en asthenopie

De oorzaak van deze oogklachten kunnen zijn:

 • Foutief aangemeten bril
 • Geen bril dragen, maar wel nodig hebben
 • Accommodatie problemen (instellen van de ogen)
 • Convergentie problemen (naar binnendraaien van de ogen)
 • Scheelzien
 • Oogspierverlammingen
 • Psychische factoren (spanning, emotioneel)
 • Verminderde gezondheid (algehele vermoeidheid, malaise)

Bij Dag optiek zijn we gespecialiseerd in optometrie en dus ook asthenope klachten. Om te bepalen of u last heeft van asthenopie nodigen we u uit voor een uitgebreide oogmeting. Door middel van speciale testen zoals:

 • Onderzoek van eventuele brillenglazen
 • Onderzoek van de oogbewegingen en convergentie
 • Onderzoek van de accommodatie

kunnen we bekijken of we de oorzaak van de klachten kunnen vinden.

Dyslexie

Mensen met dyslexie (Dys: beperkt functioneren / Lexis: taal of woorden) hebben moeite met lezen, spellen en schrijven. De informatie die ze moeten opnemen, zoals klanken, woorden en tekst gaat veel langzamer dan bij iemand die geen last heeft van dyslexie. Dit heeft vooral te maken dat de hersenen de hoeveelheid informatie moeilijk kan verwerken.

Dyslexie is aangeboren en er wordt alleen gesproken van dyslexie als er verder geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen veroorzaken. Klachten die kunnen voorkomen bij het schrijven en lezen zijn hieronder samengevat.

dyslexie

Problemen met schrijven

 • Moeite met het alfabet
 • Moeilijke letterherkenning
 • Slecht leesbaar handschrift
 • Moeite met het gebruik van pennen , voornamelijk last met schrijven met vulpen
 • Slechte score bij dictee, ondanks goede voorbereiding
 • Schrijven in spiegelschrift
 • Omdraaien klanken: Bijvoorbeeld: b en d, 6 en 9
 • Spelfouten tijdens overschrijven: Bijvoorbeeld Fis i.p.v. Vis

Problemen met lezen

 • Moeilijk ondertiteling volgen op tv.
 • Achterblijven op klasgenoten
 • Voorlezen gaat langzaam en stotterend.
 • Weinig concentratie bij het lezen.
 • Snel moe, letters dansen en of bewegen, hoofdpijn
 • Zelfde tekst steeds opnieuw lezen. En geen idee hebben wat ze gelezen hebben.
 • Slechte herkenning klanken vooral de klanken: eu / ui / oe en ou
 • Moeite met klok leren kijken, met tafels leren etc.

Fixatiedisparatie

Fixatiedisparatie (fixatie: kijken / disparaat: niet goed) betekend eigenlijk dat beide ogen niet goed kunnen fixeren. Dit houdt in dat beide ogen niet naar hetzelfde punt kunnen kijken. De hersenen die deze twee beelden moeten verwerken tot één beeld hebben daar moeite mee en zo ontstaan er klachten.

Mensen met fixatiedisparatie kunnen door deze onjuiste samenwerking van de ogen last hebben van de volgende symptomen:

fixatiedisparatie

 • Vermoeidheid na inspanning
 • Hoofdpijn rond de ogen/wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen

Ook kunnen er klachten ontstaan bij speciale handelingen zoals bij een sport of tijdens de lichamelijke opvoeding. Hier kunnen dan klachten ontstaat zoals: verstoorde balans en evenwicht, verminderde oog-handcoördinatie en moeilijk inschatten van afstanden en diepte zien. Hierdoor kunnen sporten moeilijker worden uitgevoerd.

Bij kinderen die last hebben van fixatiedisparatie zijn er voornamelijk klachten tijdens de lessen in het onderwijs. Hieronder klachten die kunnen voorkomen:

 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Lastig en langzaam hardop lezen
 • Slecht begrijpend lezen
 • Niet recht kunnen schrijven
 • Verschillende afstanden tussen geschreven woorden
 • Hoofdpijn bij computer opdrachten
 • Beperkt ruimtelijk inzicht
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie
 • Moeilijk kunnen concentreren

Denkt u dat u, of uw kind last heeft van fixatiedisparatie? Dan kunt u de onderstaande fixatiedisparatie vragenlijst invullen.

fixatiedisparatie-vragen

Resultaat
Heeft u meer dan twee maal een 4 en of een 5 ingevuld, of is uw totaalscore 25 of hoger, dan is het advies om dit eens een afspraak te maken bij DagOptiek.

Prismabril bij de ziekte van Ménière

De Utermöhlen prismabril kan een goed alternatief zijn voor medicatie en opereren bij de ziekte van Ménière. Voorstanders geven aan dat de toepassing ervan net zo effectief kan zijn en vinden, omdat het een eenvoudige, risicoloze, niet invasieve en niet medicamenteuze behandeling is, dat de prismabril een eerste keuze zou moeten zijn bij de aanpak van duizeligheids- en evenwichtsklachten.

Het evenwichtsorgaan en de ogen
Ons evenwichtsorgaan stuurt direct onze ogen aan. De snelle reflex die dit geeft, wordt de vestibulo-oculaire reflex genoemd. Bij de vestibulo-oculaire reflex draaien de ogen naar links als het hoofd naar rechts beweegt en andersom. Ook bewegingen van het hoofd naar boven, richting de schouder of combinaties daarvan worden door de reflex gecompenseerd. Op deze manier kunnen we een beeld vasthouden terwijl ons hoofd of lichaam beweegt. 
Wanneer wij onze ogen dichtdoen, gaan deze een heel klein stukje uit elkaar. Bij een patiënt met de ziekte van Ménière zal echter het ene oog meer naar buiten draaien dan het andere. Zodra de ogen opengaan springen ze normaal gesproken terug naar een vast punt. Maar bij een patiënt met Ménière krijgen de ogen van het evenwichtsorgaan een zodanig signaal waardoor ze in een niet symmetrische stand komen te staan.
Na een aanval van draaiduizeligheid kan het zijn dat het evenwichtsorgaan niet volledig hersteld, waardoor ook de evenwichtsfunctie afneemt. Ook kan het zijn dat de aanvallen weliswaar ophouden, maar dat de evenwichtsfunctie verstoord blijft. Helaas is het zo dat het goede evenwichtsorgaan bij eenzijdige Ménière de functie van het andere evenwichtsorgaan niet kan overnemen. Wanneer het evenwicht minder wordt gaat de beeldstabilisatie achteruit en wordt de balans en ruimtelijke oriëntatie minder. Door de samenwerking van onze hersenen, de zintuigen en motorische systeem is dit ten dele op te vangen. Zo kunnen Ménière patiënten bijvoorbeeld breder gaan staan of als een robot gaan bewegen, waarbij zij het hoofd stil houden.
De kans op vallen is bij patiënten met Ménière groter en ook zullen omgevingen met veel prikkels zoals supermarkten en winkelcentra, maar ook snel wisselende of drukke tv beelden tot evenwichtsproblemen leiden.

Werking prismabril bij de ziekte van Ménière
Wat nu als de stand van de ogen bij een patiënt wel zou overeenkomen met wat het evenwichtsorgaan wil? Met deze vraag in gedachte bedacht Utermöhlen de prismabril voor Ménière patiënten. Met een prismabril kan het beeld worden verschoven. De prismabril zorgt ervoor dat het oog en het evenwichtsorgaan van patiënten met Ménière weer meer in harmonie functioneren. Hierdoor kijken ze rustiger en hebben ze minder duizeligheids- en evenwichtsklachten. De bril heft de blikrichtingsafwijking overigens niet helemaal op maar zorgt ervoor dat beide ogen gestimuleerd blijven om de afwijking actief te compenseren. 

Onderzoek naar de prismabril bij de ziekte van Ménière
Onderzoek dat gedaan is naar de Utermöhlen prisma bril, laat bij een groot percentage patiënten (78%) symptoomverlichting zien. Aangenomen kan worden dat doordat het evenwichtsorgaan en de stand van ogen meer met elkaar overeenkomen dit tot ervaren vermindering van de duizeligheidsklachten leidt en ook het houdingsevenwicht verbetert. Niet alleen tijdens de aanvallen is er reductie van klachten, maar ook tussen de aanvallen door verminderen duizeligheids- en evenwichtsklachten. Hiermee nemen ook de angstklachten af en de kwaliteit van leven toe.
Bron: Hoorzken

Leesproblemen

Als de ogen goed kunnen samenwerken en beide ogen goed en scherp kunnen zien, dan is er meestal geen probleem met lezen. Bij mensen die last hebben van leesproblemen kunnen de ogen niet goed fixeren op één punt en is de samenwerking van de ogen verminderd.

Hier is het belangrijk om een uitgebreide oogmeting te laten uitvoeren, om na te gaan of de ogen goed scherp kunnen zien. Soms zien de ogen scherp maar blijft er toch een leesprobleem. Dit probleem heeft dan te maken met het kunnen richten van de ogen en het volgen van de regels, dit wordt ook wel oogcoördinatie genoemd. Als er een probleem is met de oogcoördinatie dan kan dit klachten geven zoals:

 • Wazigheid tijdens het lezen
 • Verspringende letters of regels
 • Hoofdpijn tijdens het lezen

Leesproblemen bij kinderen
Als de oogcoördinatie verstoord is bij kinderen kunnen de volgende verschijnselen ontstaan:

 • Veel blijven spellen van woorden
 • Niet direct de tekst begrijpt
 • Niet lang kan lezen
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Liefst geen kleine letters leest
 • Hoofdpijn
 • Branderige ogen
 • Vermoeid uit school komt

Ziet u deze symptomen bij uzelf of uw kind dan is het verstandig om een uitgebreide oogmeting te laten uitvoeren. Vaak is het probleem met een bril op te lossen, waardoor het lezen aangenamer gaat en de klachten minder worden. 

leesproblemen

Droge ogen

Droge ogen is een probleem wat steeds vaker voorkomt, maar wat is het nou precies? Het probleem droge ogen ontstaat wanneer er te weinig traanvocht in de ogen bevindt. Er ontstaat dan een branderig gevoel in de ogen en u kunt last krijgen van minder zicht. Door deze droogte kunnen het hoornvlies (doorzichtige gedeelte van het oog) en het bindvlies (laagje weefsel wat de binnenkant van de oogleden bedekt) beschadigd raken en daardoor kan er een ontsteking ontstaan. Het traanvocht zorgt dus voor het in goede conditie houden van het hoornvlies en het te beschermen tegen droogte en beschadiging. Traanvocht wordt gemaakt door de traanklieren die het oog voorzien van vocht, door het knipperen wordt dit geleidelijk verdeeld over het oog.

droge ogen

De klachten die mensen ervaren met droge ogen kunnen zijn:

 • Branderig gevoel
 • Zandkorrel gevoel
 • Jeukend gevoel
 • Drukkend gevoel
 • Vermoeidheid
 • Last van licht
 • Vastklevende oogleden bij het opstaan
 • Wisselend zicht
 • Tranende ogen
 • Externe factoren: zoals rokerige ruimten en airconditioning. Contactlens gerelateerde problemen.

Droge ogen onderzoek
Bij Dag Optiek , kunnen wij uw ogen onderzoeken of er sprake is van droge ogen. Dit doen wij doormiddel van een vraaggesprek waarin we een beeld willen vormen van uw gezondheid, medicijngebruik en de aard van de klachten. Vervolgens kijken we met een speciale microscoop naar de traanlaag van het oog. Meestal wordt er voor dit onderzoek een kleurstof in het oog aangebracht waardoor de traanlaag beter zichtbaar wordt. Mocht de diagnose een droog oog zijn, dan kunnen wij met u een behandelplan opstellen.

Staar

Staar is het verlies van de helderheid van de ooglens. Normaal is de ooglens helder. Bij staar wordt deze troebel. Dit komt doordat eiwitten in de ooglens samenklonteren. Hierdoor wordt het verloop van de lichtstralen verstoord.
Dit proces gaat heel langzaam. Daardoor kan het zijn dat u in het begin niets merkt maar het gezichtsvermogen geleidelijk aan minder wordt.

U kunt de volgende klachten hebben:

 • Wazig beeld
 • Dubbel beeld
 • Schitteringen
 • Minder contrast
 • Slecht zien in het donker

staar

Low Vision

Low vision betekent letterlijk laag gezichtsvermogen. Mensen met een laag gezichtsvermogen worden ook wel slechtzienden genoemd. Slechtziendheid is meestal niet te verbeteren met een normale bril, contactlenzen of een oogoperatie. Dit heeft vaak te maken met een medische oogafwijking, hierbij moet gedacht worden aan macula degeneratie, glaucoom, staar, hersenafwijkingen etc.

low vision

Klachten die mensen met slechtziendheid hebben kunnen zijn:

 • Leesproblemen
 • Televisie kijken gaat lastiger
 • Lichtgevoeligheid of juist meer licht nodig hebben
 • Last bij dagelijkse handelingen (boodschappen, openbaar vervoer)
 • Hobby’s uitvoeren is vermoeiend

Slechtzienden kunnen geholpen worden met speciale brillen zoals, loepenbrillen, telescoopbrillen en filterbrillen. Bij het gebruik van één van deze brillen is meestal een verbetering van het zicht te verwachten. Ook zijn er elektronische hulpmiddelen zoals beeldschermloepen en voorleesapparatuur.

Bij Dag optiek zijn we gespecialiseerd in low vision. Als u bij ons een afspraak maakt voor een low vision onderzoek dan kijken we met u naar uw klachtenpatroon / hulpvraag zodat we een passend advies kunnen geven. In sommige gevallen zijn er meerdere hulpmiddelen nodig, dit ligt voornamelijk aan de hulpvraag die u heeft.